page หลักสูตร

page ตารางสอน 

page ใบสมัคร 

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ค้นหาตารางสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
หน้าแรก

 

01a

ประชุม นขต.สจว.สปท.

     พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม คศษ.สจว.สปท. ครั้งที่ ๑/๕๙ ณ ห้องเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

00a

สจว.ฯ ร่วมวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ทหารผ่านศึก

       พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะ ได้มอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ ๔๕ ปี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

01congrad boss

ศิษย์เก่าฯ เข้าแสดงความยินดี ผอ.สจว.ฯ        

            ศิษย์เก่า พสบ.รุ่นที่ ๒, ๖ ศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๑๐๗, ๑๑๑ และ ผอ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

00Home

ผอ.สจว.ฯ ประชุมมอบนโยบาย

             พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ และพนักงาน เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐๐๐

      IMG 8966

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สจว.สปท.

             สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดให้มีพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่าง พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน กับ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

Year plan ISP

แผนการศึกษา หลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียด