ความต้องการของระบบ :

ดาวน์โหลดตัวเต็ม (Full Client.)

ลิ้งค์ที่ #1 | ลิ้งค์ที่ #2

ดาวน์โหลดตัวทับ (Launcher WarZ สายเขียวแนว )

ลิ้งค์ที่ #1 | ลิ้งค์ที่ #2