241

จำนวนไอดีทั้งหมด

1

จำนวนไอดีที่โดนแบน

0

จำนวนผู้ออนไลน์

0

แอดมินออนไลน์ขณะนี้


อันดับตำรวจ 30 อันดับแรก

อันดับ ชื่อตัวละคร ยศ
1 [`dmg]$! •ไอ้ทิวน้อย• !$ 119
2 fimkch 35
3 [Woww]extangamer 65
4 [`dmg]$ ! Eอสูรน้อย ! $ ! Eอสูรน้อย ! $ ! Eอสูรน้อย ! 87
5 [`dmg]kitisak 79
6 [Woww]$ไม่พูดเยอะเจ็บคอ$ 60
7 [fuck]xxxxxxxxxx 55
8 [`RED]fim007 48
9 [`dmg]$!เต้น้อยยิ้มหวาน!$-3 56
10 wadda 67
11 [BET`]benz191 52
12 [`dmg]jengkehee 50
13 [fuck]salikadng 49
14 $! รๅชๅโปs $! 35
15 [Woww]xxxxxxxx 31
16 $ใจกาก อย่าปากดี!$ 41
17 kingkiller 33
18 yogame 39
19 $บุญรอด 29
20 [•up•]lwnsun 34
21 [ยุ่ง]benzza01 40
22 [`dmg]ballloveopdmr 35
23 [fuck]ex 22
24 loszur 25
25 [Woww]salika 21
26 DARgonXD 27
27 [`dmg]Z1000 28
28 [BET`]nicech 20
29 keeheenaja 20
30 ezbo 18

อันดับโจร 30 อันดับแรก

อันดับ ชื่อตัวละคร ยศ
1 [`dmg]$! •ไอ้ทิวน้อย• !$ 31
2 fimkch 63
3 [Woww]extangamer 31
4 [`dmg]$ ! Eอสูรน้อย ! $ ! Eอสูรน้อย ! $ ! Eอสูรน้อย ! 6
5 [`dmg]kitisak 7
6 [Woww]$ไม่พูดเยอะเจ็บคอ$ 16
7 [fuck]xxxxxxxxxx 16
8 [`RED]fim007 22
9 [`dmg]$!เต้น้อยยิ้มหวาน!$-3 12
10 [BET`]benz191 14
11 [`dmg]jengkehee 13
12 [fuck]salikadng 12
13 $! รๅชๅโปs $! 20
14 [Woww]xxxxxxxx 22
15 $ใจกาก อย่าปากดี!$ 10
16 kingkiller 17
17 yogame 9
18 $บุญรอด 15
19 [•up•]lwnsun 9
20 [ยุ่ง]benzza01 3
21 [`dmg]ballloveopdmr 5
22 [fuck]ex 12
23 loszur 9
24 [Woww]salika 11
25 DARgonXD 3
26 [`dmg]Z1000 2
27 [BET`]nicech 9
28 keeheenaja 9
29 XV 3
30 ezbo 9

ค่าประสบการณ์ 30 อันดับแรก

อันดับ ชื่อตัวละคร ยศ
1 [`dmg]$! •ไอ้ทิวน้อย• !$ -83
2 fimkch 161
3 [Woww]extangamer 19
4 [`dmg]$ ! Eอสูรน้อย ! $ ! Eอสูรน้อย ! $ ! Eอสูรน้อย ! -34
5 [`dmg]kitisak -66
6 [Woww]$ไม่พูดเยอะเจ็บคอ$ -44
7 [fuck]xxxxxxxxxx 10
8 [`RED]fim007 31
9 [`dmg]$!เต้น้อยยิ้มหวาน!$-3 -11
10 wadda -120
11 [BET`]benz191 4
12 [`dmg]jengkehee 10
13 [fuck]salikadng -5
14 $! รๅชๅโปs $! 37
15 [Woww]xxxxxxxx 40
16 $ใจกาก อย่าปากดี!$ -1
17 kingkiller 16
18 yogame 2
19 $บุญรอด 19
20 [•up•]lwnsun 12
21 [ยุ่ง]benzza01 -24
22 [`dmg]ballloveopdmr -13
23 [fuck]ex 13
24 loszur 4
25 [Woww]salika 14
26 DARgonXD -19
27 [`dmg]Z1000 -10
28 [BET`]nicech 32
29 keeheenaja 12
30 ezbo 10


© 2017 UnrealFPS. All rights reserved. Theme by UnrealFPS.